IC Communication Walkie talkie - politi-scannere - model hobby
Folehaven 12    2500 Valby   Tlf. 36170333
Du er altid velkommen til at maile eller ringe med spørgsmål
Vi sender varer overalt fra dag til dag. 

Åbningstider se på forsiden

Bestilling på mail@iccom.dk eller tlf 36170333

Tilbage til forside Tilbage til scannere

 

Brugervejledning til Uniden UBC30 XLT

OBS.: Alle tegninger og skemaer kan ses i original manualen.

Alt er ikke oversat kun det vigtigste, hvis du savner noget så mail til os.

 PAS PÅ DIN SCANNER :

Undgå at din scanner bliver våd eller fugtig. Udsæt ikke scanneren for temperaturer over 60 grader da dette vil ødelægge din scanner. Sluk altid scanneren når du skifter batterier. Hvis du ikke bruger din scanner i længer tid så tag batterierne ud, da de kan lække syre.

 

 Om UBC30XLT :

Du kan opnå en meget bedre rækkevidde med din scanner ved at skifte den medfølgende antenne ud med en større evt. udvendig antenne. ( spørg din forhandler ).

 Du kan programmere op til 200 frekvenser ind i scannerens hukommelse. Du kan hurtigt søge de almindeligste frekvenser i air band, FM radio og VHF frekvenser uden kompliceret programmering. For at gøre det nemmere at identificerer de kanaler man vil lytte på er de 200 kanaler delt op i tre banker ( FM radio, AIR og VHF ). Det antal kanaler du vil have i hver bank kan du selv vælge, men kun 200 i alt.

 Du kan vælge mellem to båndplaner:

For at skifte mellem de to båndplaner :

Sluk scanneren , hold 1 eller 2 tallet nede mens at du tænder scanneren igen. Så har du valgt bånd-planen. Du bør 0 stille din scanner hvis du skifter båndplan.

 For at 0 stille scanneren:

Sluk scanneren, hold tasterne pil op og pil ned nede samtidig, og tænd scanneren. Det tager ca. 3sek. Så står der clear i displayet.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT DETTE OGSÅ FJERNER ALLE PROGRAMEREDE KANALER.

 FUNKTIONER :

 Memery kanal Scan : Lader dig scanne de programmerede kanaler.

 Frekvens søge funktion : Lader dig afsøge et frekvens område for trafik.

 Kanaler / banker : Scanneren har tre banker som kan indeholde op til 200 kanaler.

 Variabel Delay : Delay giver dig mulighed for at forsinke tiden ( 1-5 sek. ) inden din scanner går videre til den næste kanal ( bruges til at undgå at scanneren går videre hvis at der er udfald på transmissionen eller man forventer svar på den samme frekvens ).

 Lock-out function : Får din scanner til at springe en specifik frekvens over i scan og søge funktion hvis den stopper et sted du ikke vil høre på.

 Prioritets kanaler : Lader dig programmere en prioritets kanal i hver bank ( i alt tre ). Prioritets kanalerne bliver afsøgt hver andet sek. Så at du ikke mister transmissionen på disse kanaler.

 Monitor : Åbner squelsen så man kan høre signalet uanset dets styrke.

 Key lock : Forhindre dig i at programmere scanneren ved et uheld.

 Baggrundslys : Man kan tænde og slukke baggrundslys i display.

 Memory backup : Holder på programmeringen et stykke tid efter at batteriet er blevet fladt.

 Auto power off : Får scanneren til at mindske sit strømforbrug hvis batteristanden bliver lav, Slukker bla. display og sætter scanneren i stand by.

 Key toner : Scanneren har toner når man betjener knapperne, 1 tone hvis at man gør det rigtigt og 2 toner hvis at man gør noget forkert.

 

Battery low alert : Advare dig hvis dit batteri er ved at blive fladt.

 Scanning  : 

Man kan scanne på to måde, enten kanal scanning eller bånd scanning. Når scanneren stopper på en station der tales på, bliver den stående på den kanal indtil transmissionen stopper og foresætter derefter til den næste station.

 Frekvens søgning :

Din scanner kan afsøge et frekvens område, for at finde aktive frekvenser. Hvis du syntes frekvensen er interessant kan du gemme den på en kanal i en af bankerne. Den nemmeste måde at få programmeret sin scanner på, er ved at gå på nettet og finde en frekvensliste og derefter indtaste de frekvenser man vil have.

Her er et link til danske frekvenser: https://www.dkscan.dk/frekvens.htm

 KNAP FUNKTIONER :

De fleste knapper har to funktioner, den første funktion står på knappen  den anden lige over. For at bruge den anden funktion skal man trykke på FNC.

Når man har trykket på FNC vises et F i displayet som viser at den er klar til den anden instruktion.

F/M ( MW ) : F/M , Skifter mellem frekvens mode og memory mode.

FNC + MW kort :Viser frekvensen den er kommet til i båndsøgning eller memory scan.

FNC + MW i 2 sek. :Sætter scanneren i programmerings mode.

MON ( NØGLE )  :MON, åbner squelsen .

FNC + NØGLE : Låser og åbner tasterne på keybordet.

RSM/HOLD : Starter og stopper scanning.

L/O ( PRI ) : L/O giver dig mulighed for at udelukke / genindsætte en frekvens.

FNC + PRI kort : Slår prioritets kanalerne til og fra.

FNC + PRI i 2 sek. : Sætter en kanal som en prioritets kanal.

Pil op : Bruges til at forøge en værdi ( frekvens / squels eller lydstyrke )

Pil ned : Bruges til at formindske en værdi ( frekvens / squels eller lydstyrke )

VOL/SQ ( DELAY ) : VOL/SQ skifter mellem volume og squels regulering.

FNC + DELAY : Skifter til delay regulering.

BAND ( STEP ) : BAND, skifter bånd område som så kan aktiveres / deaktiveres.

FNC + STEP, bruges til at ændre kanal afstanden ( 5-10-12,5-50-100 Khz. afhængig af bånd )

PWR ( LIGHT ) : PWR holdes nede i 2 sek. For at tænde eller slukke scanner.

FNC + LIGHT, tænder eller slukker baggrunds lys i display.

 

Kom i gang med scanneren:

 1. Hold PWR nede i 2 sek.

 2. Tryk VOL/SQ og vælg lydstyrke med PIL op/ned, der er 30 step, 20 er et godt udgangs punkt. Scanneren vender selv tilbage til normal efter 2 sek.

 3. Tryk VOL/SQ to gange og vælg squels indstilling, der er 10 step, hvor 10 er max squels, 7 er et godt udgangs punkt.

 

Nogle eksempler:

Vi vil gerne lægge nogle frekvenser ind i den bank der hedder VHF :

Tryk først på BAND og set VHF ON og  AIR + FM på OFF, det skifter du med pile tasterne. Tryk nu på FNC og derefter på STEP, for at vælge kanal afstanden ( vælg eks. 12,5 ), det skifter du med pile tasterne. Tryk på RSM/HOLD, til der står HOLD i displayet. 

Vælg en frekvens med pile tasterne f.eks. 168.7250, tryk på FNC og på F/M og vælg kanal nr. med piletasterne ( f.eks. 1 ) og tryk på FNC og på F/M igen. Nu er 168,725 lagret på kanal nr. 1, i den bank der hedder VHF.

Gentag denne procedure indtil du har lagt de kanaler ind du vil scanne på. 

Tryk på RSM/HOLD og F/M til der står MEM i displayet, nu scanner du de kanaler du har programmeret.

Du kan programmere bankerne FM og AIR på samme måde.

Hvis man vil ændre en kanal:

Der er en anden måde at redigere en frekvens på en kanal på, men den nemmeste måde er at bare at overskrive den med den rigtige frekvens. Find den frekvens der skal være i stedet for og tryk på FNC og på F/M, vælg kanal nr. med piletasterne tryk på FNC og på F/M, nu vises kanal nummeret stort i displayet for at spørge om du virkelig mener det, bekræft dette ved at trykke på FNC og på F/M, nu er den nye frekvens lagt ind.

Hvis scanneren stopper på en kanal man ikke lige vil høre på, kan man trykke på L/O, så springer scanneren den kanal over. For at fjerne udelukkelsen skal man manuelt vælge kanalen og trykke på L/O igen. L/O forsvinder i display.

 

Hvis man vil afsøge et bånd f.eks. AIR :

Tryk først på BAND og set AIR ON og  VHF + FM på OFF, det skifter du med pile tasterne. Tryk nu på FNC og derefter på STEP, for at vælge kanal afstanden ( vælg eks. 8,33 ), det skifter du med pile tasterne. Tryk på F/M til der står FREQ i displayet. Tryk på RSM/HOLD til HOLD forsvinder fra displayet. Nu scanner man AIR båndet for aktivitet, man kan ændre søgeretning ved at bruge pil op / ned.

Hvis scanneren stopper, på en frekvens du gerne vil have gemt på en kanal, gøres følgende:

Tryk på RSM/HOLD til HOLD viser sig i displayet, nu bliver scanneren på frekvensen. Tryk på FNC og på F/M og vælg kanal nr. med pile tasterne ( f.eks. 10 ) og tryk på FNC og på F/M igen. Nu er frekvensen gemt på kanal 10.Tryk på RSM/HOLD nu fortsætter scanneren søgning.

 Copyright 2005 af IC Communication. Alle rettigheder forbeholdes.

Vi tager forbehold for, prisændringer, trykfejl og ændring af varens udseende, tilbehør og sammensætning.

IC Communication
Copyright 2019 af IC Communication. Alle rettigheder forbeholdes.