IC Communication Walkie talkie - politi-scannere - model hobby
Folehaven 12    2500 Valby   Tlf. 36170333
Du er altid velkommen til at maile eller ringe med spørgsmål
Vi sender varer overalt fra dag til dag. 

Åbningstider se på forsiden

Bestilling på mail@iccom.dk eller tlf 36170333

Tilbage til forside Tilbage til scannere

 

Brugervejledning til Uniden UBC 120

OBS.: Alle tegninger og skemaer kan ses i original manualen.

Alt er ikke oversat kun det vigtigste, hvis du savner noget så mail til os.

 Tasterne:

SCAN Giver mulighed for at starte scanning af de kanaler man har programmeret.

MAN  Giver mulighed for at standse scanning, samtidig sættes scanneren i stand til at modtage programmering af kanalerne.

LIGHT Giver mulighed for at tænde for belysning af displayet. Det slukker selv efter ca. 20 sek.

WX  Giver mulighed for at aflytte vejrstationer i Amerika. ( Virker ikke i Europa )

PRI  Giver mulighed for at vælge en “Prioritets-kanal” som er en kanal man ikke ønsker at miste nogle udsendelser fra. Samme tast bruges også til at skifte søge hastighed med.

LOCK Bruges til at fastlåse tastaturet, således at der ikke sker utilsigtede indtastninger.

LIMIT  Bruges til at fastsætte højeste og laveste grænse frekvens ved frekvens søgning.

DELAY  Giver en hænge tid på 2 sek. inden scanneren fortsætter efter at kommunikation er sluttet, for at afvente et svar på samme frekvens.

SRCH  Starter en frekvens-søgning.

L/O Giver mulighed for at udelukke en kanal/frekvens under  scanning eller søgning. Kanalen eller frekvensen medtages i søgningen igen ved et tryk på tasten igen.

HOLD Giver mulighed for at standse søgning på en frekvens og fastholde den der.

DATA Giver mulighed for at fortælle scanneren at den ikke skal standse på digitale data-signaler under frekvens-søgning. Denne funktion virker ikke i båndet med lufttrafik 108-137 Mhz.

Numerisk tastatur Bruges til at indtaste de frekvenser der ønskes programmeret i kanalerne, eller vælge “bank” nummeret. Bemærk at kanal numrene står med guldtryk neden for hver af tasterne 0-9

Tænd for scanneren ved at dreje på knappen mærket Volumen mod højre, drej knappen til passende lydstyrke  er opnået.

Juster samtidig SQUELCHEN, som er en støjspærrer der skal forhindre at signalerne drukner i støj. Husk at være omhyggelig med indstillingen af squelchen, hvis du lukker for meget for den, vil det gå ud over de svage signaler som ikke kan komme igennem. Drej derfor først squelch helt til højre og skru derefter op ( mod venstre ) til støjen lige netop forsvinder.

Du har nu tændt din scanner og justeret squelchen. Der vil så vises en masse tal i displayet. Disse vil nu blive gennemgået.

I øverste venstre hjørne står BANK  det er efterfulgt af en række tal fra 1-10. Hvert tal indikerer en “BANK” som kan rumme hver 10 kanaler. Du vil også se at 1 - tallet blinker, det er for at fortælle at scanneren står i bank nr 1.

Under Bank er der et “P” det indikerer at der er mulighed for at vælge en prioritets kanal pr. bank. Til højre for P står et 1-tal det er kanal-nummeret og derefter kommer frekvensen lige nu viser den 000.0000

I nederste linie i displayet helt til venstre vises “SCN” og til højre “L/O” mere herom senere.

Programmering af scanneren, med kendt frekvens.

I dette eksempel vil vi nu lægge  en frekvens på 160.300  ind på kanal 1 (det er den første kanal i bank 1). Dette gøres på følgende måde:

Tryk på MAN

Tryk derefter på 1

Tryk igen på MAN

Scanneren er nu klar til at få ind programmeret sin første kanal. Indtast derfor frekvensen således:

1-6-0-.-3-0-0 (husk punktum mellem 0 og 3)

Tryk derefter på E for at gemme frekvensen.

Tryk derefter på MAN  igen hvis du vil programmere flere frekvenser/kanaler.

Bemærk at når du trykker på MAN skifter scanneren selv kanal til den næste højere kanal.

Hvis du vil programmere en kanal i bank nummer 7, så se først guld tallene under tast 7, der står 61-70. Vælg et tal heriblandt f.eks. 65. Tryk på MAN. Tast tallet ind 6-5 og tryk på MAN

Frekvensen kan nu lægges ind på samme måde som oven for.

Når der ikke er flere frekvenser du ønsker at lægge ind i scanneren trykker du på SCAN og scanneren begynder at scanne de programmerede kanaler.

Du kan under scanningen lukke de banker du ikke ønsker at lytte på. Det gøres således:

Tryk på tasten med det nr. du ikke vil lytte på nu, banken er nu ude af scannerens cyklus således kan du fortsætte til der kun er lige netop de banker tilbage du ønsker at lytte på. Du kan genindsætte bankerne på samme måde, altså blot ved at indtaste tallet på den bank du vil have tilbage.

Søgning med Uniden Bearcat 120 XLT , af ukendt frekvens.

I dette eksempel lader vi scanneren selv finde os nogle frekvenser vi kan lytte på. Det gøres på følgende måde:

Indtast først den laveste frekvens i det område vi skal afsøge. F.eks. 118.000 Mhz, ved hjælp af det numeriske tastatur som beskrevet tidligere, under “scanning”

Tryk derefter på LIMIT. Indtast så den højeste frekvens f.eks. 132.000 Mhz.

Tryk så igen på LIMIT  Nu er frekvensområdet indtastet, start så søgning med et tryk på SRCH. Husk at altid taste laveste frekvens først!

Søgningen vil nu starte, den kører videre indtil den møder en aktiv frekvens, så vil scanneren stoppe indtil kommunikation ophører, herefter vil søgningen fortsætte. Det er muligt at fastholde den frekvens, som der blev standset på ved at trykke på HOLD. Du kan nu afgøre om du vil gemme den pågældende frekvens eller ej. Vil du gemme den, så tryk på E, efterfulgt af et tryk på  MAN for at skifte til næste kanal, hvis ikke så tryk på SRCH for at fortsætte søgningen.

 

Nulstil alle memory kanaler

Sluk scanneren, hold 2, 9 & MANUAL nede, mens du tænder for scanneren igen. Dette nulstiller alle kanaler.

( Alle memory kanaler bliver slettet. Scanneren er totalt tom )

 Hvis du opdager fejl eller mangler er du velkommen til at mail@iccom.dke rettelser til os

 

Vi tager forbehold for, prisændringer, trykfejl og ændring af varens udseende, tilbehør og sammensætning.

IC Communication
Copyright 2019 af IC Communication. Alle rettigheder forbeholdes.